of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-369
Hellenistik Dönem Plastiği I
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Erken ve Yüksek Hellenistik Dönem stil özelliklerinin öğrenilmesi, Hellenistik Dönem plastiği tanıyabilme, kopya ve orjinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilmeyi sağlama amaçlamaktadır. Ayrıca görsel algının geliştirilmesi, bölgesel stil farklılıklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Genel hatları ile Hellenistik Dönem heykeltraşlığını tanıtma, Lysippos ve sonrasında heykel ve portre anlayışının değişmesinin anlaşılması, kral, kraliçe, şair, felsefeci poertlerinin yakından incelenmesi, heykelede değişen konular ve kült haykellerinin tanıtımı, bu dönemde heykelde değişen biçim ve stil anlayışına yaklaşım hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması
Bu döneme ait heykeli tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme
Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme
Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme
Bu döneme ait heykellerin asıllarını kopyalarından ayırt edebilme
Görsel algılamanın geliştirilmesi Hellenistik Dönem Plastiğini tanıyabilme, kopya ve orjinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme.
Dersin İçeriği
Hellenistik Dönem heykelinin tanıtımı. Genel olarak Hellenistik Dönem heyklei, heykeltraşları, anıtsal yapılardaki mimari plastik tanıtılacaktır. Genel hatları ile Hellenistik Dönem Heykeltraşlığı hakkında bilgi verilecek, İskender sonrası heykel ve portredeki gelişmler anlatılacaktır. Dönemin sosyal ve siyasal gelişmelerine paralel olarak, kral, felssefeci, şair, hatip portreleri ele alınacaktır. Ayrıca heykelde kronoloji sorunları da tartışılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
3
3
 
4