of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-371
Hellenistik Dönem Mimarisi I
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hellenistik Dönem mimarisi üzerine bilgi vermek amaçlanmaktadır. Ayrıca Hellenistik Dönem'deki geniş coğrafyanın tanıtımı, ortaya çıkan yeni yapı tipleri ve bölgesel mimari özellikler de tanıtılacaktır. Bu dönem mimarların eserleri, Hellenistik metropollerin özellikleri ve yeni kent anlayışının tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Hellenistik Dönem'de toplum yapısının ve mimarisinin her yönüyle ele alınması hedeflenmektedir. Ele alınan konunun ana hatlarıyla öretilmesi, kazanılan bilginin analoji yoluyla benzer nesne veya fenomenlerin açıklanmasına da katkı sağlaması, olay nesne veya olguları analiz etme yetirisinin kazandırılması, bilginin uygulanabilir olması, görsel algının ve analiz etme yetisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hellenistik Dönem tarihi ve kronolojisi anlama.
Hellenistik Dönem mimarisine etki eden daha erken yapı tiplerinin özelliğini anlama.
Hellenistik Dönem mimarlarının eserlerini anlama
Hellenistik Dönem'de mekan ve alan düzenlemesini, kent planlamasını anlama.
Hellenistik Dönem'deki yeni yapı tipleri, yapı bölümleri, basit ve karmaşık yapılarda oran ve simetriyi anlama
Hellenistik Dönem'de mimari düzen anlayışını algılama.
Hellenistik Dönem'de Agoranın ve sivil mimarinin özelliklerini anlama
Dersin İçeriği
Hellenistik Dönem mimarisinin genel tanıtımı, Hellenistik Dönem yerleşimlerinin ve bu döneme ait yeni yapı tiplerini tanıtma, Klasik Dönem'den Hellenistik Dönem'e geçişte yeni mekan ve alan tasarımının anlatılması, Hellenistik Dönem yapı malzemelerini, mimari bezemeleri tanıtma, önemli mimarların eserlerini inceleme.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Kaynakça: W. B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece (1950);H. Knell, Die Architektur der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1988); Ch. Höcker, Lexikon antiker Architektur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (2004); R. Ginoves –R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture greque et romaine I- III (1985,1992,1998); Marie-Christine Hellmann, L’architecture greque I, Paris (2002); M. –Ch. Hellmann, L’architecture greque II, Paris (2006); G. Gruben, Die Tempel der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1986);W. Hoepfner – E. -L. Schwandner (ed.), Hermogenes und die hochhellenistische Architektur, Philipp von Zabern Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus, Philipp von Zabern Verlag, Mainz (1994); M. Wörrle - P. Zanker (eds.), Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus: Kolloquium München, 24 bis 26 Juni 1993, München (1995); W. Müller, Architekten in der Welt der Antike ,München (1989); K. Grewe, Licht am Ende des Tunnels. Planung und
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
4
3
 
5