of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-374
Kültürel Miras Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kültürel Miras Kavramını Tanımak ve Türkiye ile Dünyadaki Uygulamaları Karşılaştırmak.
Dersin Hedefleri
Dünyada ve Türkiye’de Kültürel Miras Kavramının gelişim sürecini incelemek ve Arkeoloji alanında Kültürel Miras Yönetiminin sorunlarını ve gelişimini değerlendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Dünya’da ve Türkiye’de Kültürel miras kavramının gelişim sürecini,
2. UNESCO Dünya Miras Listesinin ne olduğunu ve miras yönetimine etkisini,
3. UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiş olan Türkiye’deki Arkeolojik alanların neler olduğu ve bunların korunmasına yönelik geliştirilen politikaları
Türkiye’de kültürel mirasın korunması konusundaki sorunların neler olduğunu öğrenecektir.
Dersin İçeriği
Kültürel miras kavramının gelişim süreci, kültürel mirasa atfedilen değerin nasıl genişledi ve Kültüre miras alanı kavramı hakkında Türkiye’de ve Dünya’da öne çıkan tartışmalar ele alınacaktır. Dünya’da ve Türkiye’de kültürel miras kavramının tarihsel gelişim süreci irdelenecek ve UNESCO Dünya Miras Listesinin ve Türkiye’den bu listede yer alan kültürel ve doğal varlıklarının kültürel miras yönetimine etkisi karşılaştırmalar yapmak suretiyle incelenecektir.Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
7
98
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
1
60
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
2
3
 
3