of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-402
Roma Dönemi Plastiği II
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Roma Dönem plastiğini tanıyabilme ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme, original ve kopyayı ayıredebilme, roma heykelini tarihi bağlamı içinde yorumlayabilme, yazılı kaynaklar ve plastik arasında ilişki kurabilme, heykel ve kabartmayı tarihsel koşullar içinde değerlendirebilme
Dersin Hedefleri
Kamusal, özel ve dinsel alanlardaki Roma Imparatorluk Dönemi heykel ve kabartmalarının tanıtılması ve bu dönem heykeli üzerine yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca bu eserlerin hangi işleve sahip olduğu da irdelenecektir. Roma lahitleri, Grek heykellerinin kopyaları, farklı heykel stillerinin ortaya çıkışı ve nedenleri üzerine bilgi sahibi olunacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması;Bu döneme ait heykeli tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme; Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme;Roma Dönemi heykellerin kopyalarının aslının rekonsrüksüyonunu yapabilme; Görsel algılamanın geliştirilmesi
Dersin İçeriği
MS. 2-3. Yy. Imparatorluk Dönemi heykelinin tanıtımı, Grek heykelinin Roma heykeliyle ilişkisi, Yüksek ve Geç Imparatorluk Döneminde Heykel ve kabartmaların siyasi amaçlı kullanımı, original- kopya sorunları, kamusal alanda ve özel mekanlarda heykel ve kabartmalar, devlet ideolojisi ve zafer anıtlarında heykel ve kabartma, mimari plastik konularının ele alınması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
R. R. R.Smith, J. L. Leneghan (eds.), Aphrodisias’tan Roma portreleri - Roman Portraits from Aphrodisias, YKY (2009); J. Inan, Perge’nin Roma Devri Heykeltraşlığı I-II, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2000-2003); S. R. F. Price, Ritüel ve İktidar. Küçük Asya’da İmparatorluk Kültü (çev. T. Esin), İmge Kitabevi, Ankara (2004); P. Zanker, Hellenismus in Mittelitalien (1976); H. Froning, Marmorschmuckreliefs mit griechischen Mythen im 1. Jh. v. Chr. Untersuchungen zu Chronologie und Funktion, Mainz (1981); M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, İstanbul (2004); O. J. Brendel, Prolegomena to a Book on Roman Art (1953); H. Manderscheid, Die Skulpturenausstattung der kaiserzeitlichen Thermenanlagen (1981); M. Pfanner, Der Titusbogen (1983); R. Brillant, Gesture and Rank in Roman Art (1963); F. S. Kleiner, The Arch of Nero in Rome. A Study of the Roman Honorary Arch before and under Nero (1985); T. Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System (1987); P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (1987); M. Fuchs, Untersuchungen zur Ausstattung römischer Theater in Italien und Westprovinzen des Imperium Romanum; E. K. Gazda (ed.), Roman Art in the Private Sphere (1991); J. Elsner, Art and the Roman Viewer (1995);A. Haward, Art and the Romans, London (1999) G. Zimmer, Römische Berufsdarstellungen, Berlin (1982); G. Koch, Sarkophage römischer Kaiserzeit, Darmstadt (1993); J. J. Pollit, Art in the Hellenistic Age (1986); R.R.R. Smith, The Monument of C. Julius Zoilos. Aphrodisias I, Mainz (1993); G. M. Koeppel, Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit I-IV: Bonner Jahrbücher 184-186, 1984-1986; R. Hinks, Myth and Allegory in Ancient Art (1939); E. Künzl, Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom, München (1988); N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988); T. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma (1994); M. R.-Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser, Mainz (1999); M. Ilgım (yay.), Afrodisyas sebasteion – Aphrodisias Sebasteion, YKY, İstanbul (2008); K.W. Arafat, Pausanias’ Greece: Ancient Artists and Roman Rulers, Cambridge Univ. Press, Cambridge (1996); ); N. Hannestad, Roman Art and Imperial Policy, Aarhus (1988); T. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, Roma (1994); M. R.-Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser, Mainz (1999); Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı I, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı II, Ege Yayınları, Istanbul 2013; Ramazan Özgan, Roma Portre Sanatı III, Ege Yayınları, Istanbul 2016;R.R.R. Smith, S. Dillon et al., Aphrodisias II: Roman Portrait Sculpture from Aphrodisias. von Zabern, Mainz am Rhein 2006; R.R.R. Smith, Aphrodisias VI. The marble reliefs from the Julio-Claudian Sebasteion at Aphrodisias. von Zabern, Darmstadt 2013.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2
  
3