of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-403
Roma Portre Sanatı I
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
MEHMET ÖZHANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Poretrecilik sanatının başlangıcından itibaren Hellen Sanatı içerisinde portreciliğin yeri ve Roma Sanatına etkileri. Antik Dönemde Portre Sanatının ve Roma Cumhuriyet Dönemi Portreciliğinin anlatılması. Cumhuriyet Dönemi'nden Erken Bizans Dönemi’ne kadar geçen süreçte portre sanatı
gelişimi, stili ve kronolojisi ile birlikte ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır.
Dersin Hedefleri
Roma Plastiği dersinde, Roma uygarlığının Cumhuriyet döneminden başlayarak imparatorluk dönemi boyunca ortaya koyulan heykeltıraşlık ekollerini ve imparatorların hükümdarlığı boyunca görülen kendilerine özgü plastik anlayışı öğretmek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, Roma plastiğindeki Hellen, İtalik ve Etrüsk etkilerinin saptanması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Roma Heykeltıraşlığı nın karakteristiğini ve oluşumuna katkı sağlayan unsurları bilme.
2.İtalya daki yerel heykeltıraşlık atölyelerini ve Etrüsk heykeltıraşlığının genel özelliklerini kavrayabilme.
3.Roma Cumhuriyet dönemi heykeltıraşlığının özelliklerini bilebilme.
4.Roma imparatorluk dönemi boyunca Roma heykeltıraşlığındaki stilistik değişim ve gelişimleri ana hatlarıyla kavrayabilme.
5.Roma politik yaşamındaki gelişmelerin Roma heykeltıraşlığındaki yansımalarını bilebilme.
Dersin İçeriği
Ders, ilk olarak Roma Cumhuriyet dönemi boyunca İtalya'sında görülen yerel heykeltıraşlık ekollerini ve atölyelerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve ardından Roma imparatorluk döneminde imparatorların bağlı olduğu hanedanlar boyunca görülen plastik özelliklerin neler olduğunu içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
D.A. Conlin, The Artists of the Ara Pacis (1997). E. D'Ambra, Roman Art (1998). R.D. De Puma, Roman Portraits (1988). E. Doğer, Roma Heykeltıraşlığı (2009). C.H. Hallett, The Roman Nude: Heroic Portrait Statuary 200 BC - AD 300 (2005). J. İnan, Perge'nin Roma Devri Heykeltraşlığı (2000). D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture (1992). M. Koortbojian, Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi (1995). A.J. Lawrence, Greek and Roman Sculpture (1972). J. M. Padgett, Roman Sculpture in The Art Museum (2001). I.S. Ryberg, Rites of the State Religion in Roman Art (1955). E.R. Varner, Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture (2004). S. Walker, Greek and Roman Portraits (1995).
Diğer Kaynaklar
D.A. Conlin, The Artists of the Ara Pacis (1997). E. D'Ambra, Roman Art (1998). R.D. De Puma, Roman Portraits (1988). E. Doğer, Roma Heykeltıraşlığı (2009). C.H. Hallett, The Roman Nude: Heroic Portrait Statuary 200 BC - AD 300 (2005). J. İnan, Perge'nin Roma Devri Heykeltraşlığı (2000). D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture (1992). M. Koortbojian, Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi (1995). A.J. Lawrence, Greek and Roman Sculpture (1972). J. M. Padgett, Roman Sculpture in The Art Museum (2001). I.S. Ryberg, Rites of the State Religion in Roman Art (1955). E.R. Varner, Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture (2004). S. Walker, Greek and Roman Portraits (1995).
Materyal
Dokümanlar
D.A. Conlin, The Artists of the Ara Pacis (1997). E. D'Ambra, Roman Art (1998). R.D. De Puma, Roman Portraits (1988). E. Doğer, Roma Heykeltıraşlığı (2009). C.H. Hallett, The Roman Nude: Heroic Portrait Statuary 200 BC - AD 300 (2005). J. İnan, Perge'nin Roma Devri Heykeltraşlığı (2000). D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture (1992). M. Koortbojian, Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi (1995). A.J. Lawrence, Greek and Roman Sculpture (1972). J. M. Padgett, Roman Sculpture in The Art Museum (2001). I.S. Ryberg, Rites of the State Religion in Roman Art (1955). E.R. Varner, Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture (2004). S. Walker, Greek and Roman Portraits (1995).
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
3
3
 
3