of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-409
Nümismatik I
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Hüseyin KÖKER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ders, öğrencilere sikkenin icadından, Roma dönemine kadar olan gelişimini öğretir.
Dersin Hedefleri
Sikkenin icad oluşundan Klasik Dönemin sonuna kadar Antik Yunan nümismatiğine ait bilgiler vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler;
1-Paranın keşfinden önceki ticaret yöntemlerini öğrenecektir.
2- Paranın nasıl keşfedildiğini öğrenecektir.
3- Roma dönemi öncesinde Akdeniz ticareti, ekonomisi ve para sirkulasyonunu öğrenecektir.
4- Belli başlı, önemli Roma dönemi öncesi darphaneleri ve sikke tiplerini tanıyacaktır.
Dersin İçeriği
Antik Dönemde Roma Dönemine kadar olan bir zaman dilimi içerisinde kentlerin ve devletlerin kullandıkları sikkeleri ve izledikleri ekonomik politikanın irdelendiği bir derstir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
J. M. Jones, A dictionnary of Ancient Greek Coins, Londra, 1986 .
O. TEKIN, Antik Nümismatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar), Istanbul, 1992.
C. HOWGEGO, Sikkelerin ışığında Eskiçağ tarihi, çev. O. TEKIN, Istanbul 1999.
Diğer Kaynaklar
J. M. Jones, A dictionnary of Ancient Greek Coins, Londra, 1986 .
O. TEKIN, Antik Nümismatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar), Istanbul, 1992.
C. HOWGEGO, Sikkelerin ışığında Eskiçağ tarihi, çev. O. TEKIN, Istanbul 1999.
Materyal
Dokümanlar
J. M. Jones, A dictionnary of Ancient Greek Coins, Londra, 1986 .
O. TEKIN, Antik Nümismatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar), Istanbul, 1992.
C. HOWGEGO, Sikkelerin ışığında Eskiçağ tarihi, çev. O. TEKIN, Istanbul 1999.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
3
3
 
3