of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-412
Uygulamalı Müzecilik
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
 
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
E. Yücel, Türkiye'de Müzecilik. (1999).
T. Atagök, Yeniden Müzeciliği Düşünmek. (1999).
Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar. (2000).
Müzelerde Koruma: Çevresel Koşulların Denetimi. (1997).
F.Gerçek, Türk Müzeciliği. (1999).
E.G. Hooper,Müze ve Galeri Eğitimi,(1999)
Z.A.Kızılyaprak,.(Edit.), Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar:Küreselleşme ve Yerelleşme, (2000).
MADRAN,B.(Edit.),Kent,Toplum, Müze Deneyimler, katkılar,Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul,2001.
Diğer Kaynaklar
II.Müzecilik Semineri Bildiriler 19-23 Eylül 1994, (1995).
Kuruluşunun 150.yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri 1(997).
4.Müzecilik Semineri Bildiriler16-18 Eylül 1998, ( t.y)..
5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, (2001).
6.Müzecilik Semineri Bildiriler 25-27 Eylül 2002, (2002)
7.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Ekim 2004, (2005)
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
3
3
 
3