of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-413
Antik Dönem Resim Sanatı I
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Mehmet Kaşka
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Antik Dönem Resim sanatına ait eserlerin en erken örnelerinden başlayarak Klasik Dönemin sonuna kadar (MÖ. 330) incelenmesi.
Mısır, Mezopotamya, Minos-Myken resim sanatına ait eserlerinin kendilerine özgü özelliklerinin buluntular ışığında değerlendirilmesi. Arkaik Dönem (MÖ. 700-490) ve Klasik Dönem (MÖ. 490-330) Anadolu resim sanatı örneklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi.
Dersin İçeriği
Tunç Çağ (MÖ. 3000- 1100) Mısır, Mezopotamya, Minos ve Myken resim sanatı eserlerini başlıca örnekleri özelinde tanıtılması, kendilerine ait özelliklerinin anlaşılması. İtalya'daki ve özellikle Anadolu'daki Arkaik ve Klasik Dönem duvar resmi sanatının gelişiminin, kullanılan konuların ve özelliklerinin öğrenilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrencilerin Tunç Çağ Mısır, Mezopotamya, Minos ve Myken resim sanatı eserlerini başlıca örnekleri özelinde tanıması, kendilerine ait özelliklerini anlaması. İtalya'daki ve özellikle Anadolu'daki Arkaik ve Klasik Dönem duvar resmi sanatının gelişimini, ku