of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-414
Antik Dönem Resim Sanatı II
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Mehmet Kaşka
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Antik Dönem Resim sanatına ait eserlerin en erken örnelerinden başlayarak Klasik Dönemin sonuna kadar (MÖ. 330) incelenmesi.
Mısır, Mezopotamya, Minos-Myken resim sanatına ait eserlerinin kendilerine özgü özelliklerinin buluntular ışığında değerlendirilmesi. Arkaik Dönem (MÖ. 700-490) ve Klasik Dönem (MÖ. 490-330) Anadolu resim sanatı örneklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi.
Dersin Hedefleri
Kronolojik ve bölgesel olarak resim sanatının değişimini, farklılıklarını ve benzerliklerini göstermek. Mısır, Mezopotamya, Minos ve Myken resim sanatı eserlerini en erken örneklerinden başlayarak incelemek. Birbirlerine olan etkilerinin anlamak. Anadolu ve İtalya'daki Arkaik (MÖ. 700-490) ve Klasik Dönem (MÖ. 490-330) resim sanatı hakkında bilgi edinmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrencilerin Tunç Çağ Mısır, Mezopotamya, Minos ve Myken resim sanatı eserlerini başlıca örnekleri özelinde tanıması, kendilerine ait özelliklerini anlaması. İtalya'daki ve özellikle Anadolu'daki Arkaik ve Klasik Dönem duvar resmi sanatının gelişimini, kullanılan konularını ve özelliklerini öğrenmesi.
Dersin İçeriği
Tunç Çağ (MÖ. 3000- 1100) Mısır, Mezopotamya, Minos ve Myken resim sanatı eserlerini başlıca örnekleri özelinde tanıtılması, kendilerine ait özelliklerinin anlaşılması. İtalya'daki ve özellikle Anadolu'daki Arkaik ve Klasik Dönem duvar resmi sanatının gelişiminin, kullanılan konuların ve özelliklerinin öğrenilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
7
98
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
0
2
 
0
3
 
0