of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-420
Küçük Buluntular
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Arkeolojik Kazılardan Ele Geçen Aydınlatma Araçları, takı ve aksesuarlar, Dokuma ile ilgili eşyalar, oyncaklar, yazı araç gereçleri gibi küçük buluntuları tanımak ve tanımlayabilmek.
Dersin Hedefleri
Takı ve aksesuarlar, Dokuma ile ilgili eşyalar, oyncaklar, yazı araç gereçleri gibi küçük buluntuları benzer örnekleri ile karşılaştırabilecek bilgi birikimine sahip olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Antik Yunan ve Roma Dönemi toplumlarında günlük hayatta kullanılan ve çeşitli malzemelerden yapılmış iğne, toka, küpe boncuk, kalem, olta, ağırlık vb.
gibi küçük objeleri tanıyabilme.
Dersin İçeriği
Arkeolojik Kazılardan Ele Geçen Aydınlatma Araçları, takı ve aksesuarlar, Dokuma ile ilgili eşyalar, oyncaklar, yazı araç gereçleri gibi küçük buluntuları tanımak ve tanımlayabilmek.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
7
98
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Gladys R Davidson (1952). Corinth, vol. 12, The Minor Objects. American School of Classical Studies at Athens,
Princeton.
- H.E.M. Cool (2016). The Small Finds and Vessel Glass from Insula VI.1 Pompeii: Excavations 1995–2006
(Archaeopress Roman Archaeology 17), Oxford.
- Böhlendorf-Aslan,B. – Ricci, A. (Edit.), Byzas 15 (2012), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Ege
Yayınları, İstanbul.
- Allason-Jones L. - Miket R. (1984), The Catalogue of Small Finds from South Shields Roman Fort, Monograph 2
of the Society of Antiquaries of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne.
- Cool H.E.M. - Philo C. (1998), Roman Castleford. Volume 1, The Small Finds, Yorkshire Archaeology 4. West
Yorkshire.
- Çokay Kepçe, S. (2017), Perge Batı Nekropolis Mezar Buluntuları, Ege Yayınları, İstanbul.
- Ersoy, A. (2017), Antik Dönemden Osmanlı Dönemine Smyrna/İzmir Kemik Objeleri, Ege Yayınları, İstanbul.
- Bingöl, I. (1999), Anadolu Medeniyetleri Müzesi – Antik Takılar, Ankara.
- Kasapoğlu, H. (2013), Parion Kazıları Metal Eserler, Kemik Objeler, Takılar, içinde Parion. Antik Troas'ın Parlayan
Kenti (Editor: Cevat Başaran), Ege Yayınları, İstanbul.
- Birley, R. (1996), Vindolanda Research Reports, New Series, Vol IV, The Small Finds, Fascicule 1. The Weapons,
The Vindolanda Trust.
- Birley, A. ( 1997), Vindolanda Research Reports, New Series, Vol II, The Small Finds, Fascicule II. Security: The
Keys and Locks, The Vindolanda Trust.
- Hoss, Stefanie - Whitmore Alissa (Editors) (2016), Small Finds and Ancient Social Practices in the Northwest
Provinces
KLA
of the Roman Empire, England.
Materyal
Dokümanlar
Gladys R Davidson (1952). Corinth, vol. 12, The Minor Objects. American School of Classical Studies at Athens,
Princeton.
- H.E.M. Cool (2016). The Small Finds and Vessel Glass from Insula VI.1 Pompeii: Excavations 1995–2006
(Archaeopress Roman Archaeology 17), Oxford.
- Böhlendorf-Aslan,B. – Ricci, A. (Edit.), Byzas 15 (2012), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Ege
Yayınları, İstanbul.
- Allason-Jones L. - Miket R. (1984), The Catalogue of Small Finds from South Shields Roman Fort, Monograph 2
of the Society of Antiquaries of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne.
- Cool H.E.M. - Philo C. (1998), Roman Castleford. Volume 1, The Small Finds, Yorkshire Archaeology 4. West
Yorkshire.
- Çokay Kepçe, S. (2017), Perge Batı Nekropolis Mezar Buluntuları, Ege Yayınları, İstanbul.
- Ersoy, A. (2017), Antik Dönemden Osmanlı Dönemine Smyrna/İzmir Kemik Objeleri, Ege Yayınları, İstanbul.
- Bingöl, I. (1999), Anadolu Medeniyetleri Müzesi – Antik Takılar, Ankara.
- Kasapoğlu, H. (2013), Parion Kazıları Metal Eserler, Kemik Objeler, Takılar, içinde Parion. Antik Troas'ın Parlayan
Kenti (Editor: Cevat Başaran), Ege Yayınları, İstanbul.
- Birley, R. (1996), Vindolanda Research Reports, New Series, Vol IV, The Small Finds, Fascicule 1. The Weapons,
The Vindolanda Trust.
- Birley, A. ( 1997), Vindolanda Research Reports, New Series, Vol II, The Small Finds, Fascicule II. Security: The
Keys and Locks, The Vindolanda Trust.
- Hoss, Stefanie - Whitmore Alissa (Editors) (2016), Small Finds and Ancient Social Practices in the Northwest
Provinces
KLA
of the Roman Empire, England.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
2
2
 
2
3
 
2