of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/17/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-416
Geç Antik Dönem İkonografisi
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. İbrahim ACUCE
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi 136 No'lu Oda
E-Posta
fikretozcan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
12:00- 13:00
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Geç Antik Dönem plastik ve resim eserlerinin teşhis ve yorumu/İkonografik inceleme yöntemlerini öğrenme, heykel, duvar resimleri ve kabartmaların yorumlanma yöntemini öğrenme antik dönem eserlerini yorumlayabilme ve doğru anlamlandırma, yazılı kaynaklarını ikonografik araştırmada kullanabilme, görsel kaynakları bağlamıyla değerlendirebilme.
Dersin İçeriği
Geç Antik Dönem sanatı ikonografisi, yöntem ve yorumsal yaklaşımlar/Genel olarak Aşağıdaki konular ele alınacaktır:MS. 3. yüzyıl lahitleri/ MS. 3.-5. Yüzyıllarda katakomb freskoları, lahit kabartmaları ve mozaiklerdeki konular/ Erken Hıristiyanlık Döneminde atribü ve simgeler/Tevrat ve İncil’de anlatılan sahnelerin görsel anlatımı/ Geç Antik Dönem sanatında pagan ve Hrıstiyan konuların birlikte tasviri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Arazi Çalışması
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
70
Uzmanlık/Alan Dersi
30
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Geç Antik Dönem sanatı ikonografisini öğrenir
DK2
Geç Antik Dönem sanatında atribü ve simgeleri öğrenir
DK3
Geç Antik Dönem sanatında atribü ve simgelerin bağlam içinde yorumlanışını öğrenir
DK4
Geç Antik Dönem sanatında öne çıkan konuları öğrenir
DK5
Geç Antik Dönem kaynaklarını yorumlamayı öğrenir.