of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/17/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-460
Roma Dönemi Mimarisi II
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi 136 No'lu oda.
E-Posta
fikretozcan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
12:00-13-00
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Roma Yüksek imparatorluk Dönem mimarisini tanıyabilme ve yapıları
kabaca tarihleyebilme, Roma mimarisinin genel hatlarıyla açıklanması, yapıların, yapı tiplerinin ve yapı tekniklerinin açıklanması, kamusal ve dinsel alanların yapılış biçimi, kent planlaması, askeri mimari ve mimari bezemenin ana
hatlarıyla açıklanması ve bu yolla bilgi transferinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği
Ana hatlarn ile MS. 2. -3. Yy. Roma Dönemi mimarisi tanntnlacak, önemli örneklerle Hadrian Dönemiden MS. 3. Yy. Ortalarına dek kamusal ve dinsel mimari, kent planlaması ve konut mimarisindeki gelişmeler tanıtılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
MS. 2.- 3. Yy. Roma Dönemi mimarisinin özelliklerinin ana hatları
yla anlaşılması
DK2
Yüksek İmparatorluk Dönemi yapı tiplerini tanıyabilme
DK3
Bu döneme ait mimari bezeme bilgilerini diğer türlere uygulayabilme
DK4
Roma yapı tekniklerini tekniklerini tanıma
DK5
Roma Dönemi yapılarını tanıma