of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-103
Mikrobiyoloji I
2.0
0.0
2.0
3.0
7.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-Posta
seyhanulusoy@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 15.00-16.00
İş Telefonu
246 211 40 68
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, protozoa, viroid, prion) genel özelliklerini ve bunların canlıların yaşantısına olan etkilerini öğrenmesi, mikroorganizmaların mikroskop kullanarak incelenmesiyle öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin tanımı, mikrobiyolojin gelişmesi, mikroorganizmaların özellikleri, mikrobiyolojinin kimyasal temelleri (enerji, kimyasal bağ tipleri ve yüksek enerjili bağlar, k.hidratlar, yağlar, proteinler ve enzimler), mikroskop tekniği ve mikroskoplar, prokaryotlar ve ökaryotlar, mikrobiyal üreme (hücre bölünmesi, üreme eğrisi, laboratuvar şartlarında üreme), mikroorganizmaların metabolizması (enerji ve ATP, glikoliz, fermentasyon, krebs döngüsü, elektron transport zinciri, fotosentez)
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Alan Dersi
40
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenciler, bakteriler, virüsler, maya ve küflerin morfolojilerini tanır ve bu mikroorganizma gruplarını birbirlerinden ayırt eder.
DK2
Öğrenciler patojen mikroorganizmaları tanır ve bunlardan korunmak için çeşitli önlemler alabilir.
DK3
Öğrenciler mikroorganizmaları konu alan ilgili araştırma ve projeler yürütür.
DK4
Öğrenciler mikroorganizmaların insan hayatındaki önemlerini kavrar.
DK5
Öğrenciler mikroorganizmaların kontrolü için kullanılan yöntemleri öğrenir.