of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-103
Mikrobiyoloji I
2.0
0.0
2.0
3.0
7.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, protozoa, viroid, prion) genel özelliklerini ve bunların canlıların yaşantısına olan etkilerini öğrenmesi, mikroorganizmaların mikroskop kullanarak incelenmesiyle öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin mikroorganizmaların temel grupları arasındaki farkları anlaması ve ifade edebilmesi.
Mikroorganizma gruplarının mikroskop kullanılarak incelenmesi ve ayırt edilebilmesi.
Patojen olan ve patojen olmayan mikroorganizmaların günlük yaşantımızdaki önemini anlaması.
Patojen mikroorganizmalardan korunmak için basit yöntemleri öğrenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler, bakteriler, virüsler, maya ve küflerin morfolojilerini tanır ve bu mikroorganizma gruplarını birbirlerinden ayırt eder.
Patojen mikrorganizmaları tanır ve bunlardan korunmak için çeşitli önlemler alabilir.
Mikroorganizmalar konu alan ilgili araştırma ve projeler yürütür.
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin tanımı, mikrobiyolojin gelişmesi, mikroorganizmaların özellikleri, mikrobiyolojinin kimyasal temelleri (enerji, kimyasal bağ tipleri ve yüksek enerjili bağlar, k.hidratlar, yağlar, proteinler ve enzimler), mikroskop tekniği ve mikroskoplar, prokaryotlar ve ökaryotlar, mikrobiyal üreme (hücre bölünmesi, üreme eğrisi, laboratuvar şartlarında üreme), mikroorganizmaların metabolizması (enerji ve ATP, glikoliz, fermentasyon, krebs döngüsü, elektron transport zinciri, fotosentez)
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
2
16
32
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
7
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
1.Mikrobiyoloji Ders notları. Microbiology Lecture notes.
2.Microbiology an introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case.
3.Brock Biology of Microorganisms.
4. Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail
Diğer Kaynaklar
1.Mikrobiyoloji Ders notları. Microbiology Lecture notes.
2.Microbiology an introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case.
3.Brock Biology of Microorganisms.
4. Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail
Materyal
Dokümanlar
1.Mikrobiyoloji Ders notları. Microbiology Lecture notes.
2.Microbiology an introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case.
3.Brock Biology of Microorganisms.
4. Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2
  
3