of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-104
Mikrobiyoloji II
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mikroorganizmaların genetiği, mikroorganizma çeşitleri,besin mikrobiyolojisi ve endüstriyel mikrobiyoloji, çevre mikrobiyolojisi hakkında öğrenciye bilgi kazandırmak.
Dersin Hedefleri
Mikrobiyolojinin ana konuları, temel ilke ve uygulamalarını öğretmek
Mikroorganizmaların fonksiyonları ve insan hayatındaki önemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Mikroorganizmaların insan hayatındaki önemlerini kavramak
Mikroorganizmaların kontrolü için kullanılan yöntemleri öğrenmek
Dersin İçeriği
Mikrobiyal genetik (mutasyonlar, rekombinasyon ve genetik mühendisliği), DNA ve gen expresyonu, mikroorganizmaların kontrolü (fiziksel ve kimyasal ajanlar, antibiyotikler), bakteriler (spiroketler, gram(-), gram(+) bakteriler, asit-fast bakteriler), fungiler, protozoalar, tek hücreli algler, virüsler, besin mikrobiyolojisi ve endüstriyel mikrobiyoloji, çevre mikrobiyolojisi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
2
30
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
14
30
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mikrobiyoloji Ders notları.
Diğer Kaynaklar
1-Microbiology an introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case.
2-Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları.
3- Mikrobiyoloji, Nezihe Tunail
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2
  
3