of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-105
Bilim ve Etik
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilimsel çalışmanın tanımı ve özellikleri konusunda bilgilendirmek. Bilimsel bilgi ile diğer bilgi kaynakları arasındaki farkı kavratarak etiğe uygun davranış kazanmayı sağlamak. Bilimsel çalışmanın amaçları, metotları, ve ilkeleri konusunda bilgilendirmek. Bilimsel etik ihlallerinin çeşitleri ve sonuçları konusunda bilgilendirmektir.
Dersin Hedefleri
Bilimsel bilginin diğer bilgi kaynaklarından farkını kavratmak. Bilimsel bilginin özelliklerini tanımlayarak bilimsel çalışmanın ilke ve kavramlarını öğretmektir. Makale yazımında uyulması gereken kuralları öğretmek. Bilimsel çalışmalarda etik ihlallerini örneklerle tanımlamak. Tarihsel süreçte yer alan ünlü bilim insanlarını ve çalışmalarını kavratmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler bu ders sonunda bilimsel çalışmanın önemini kavrayacaktır. Bilim tarihinde ilerlerken katkıda bulunan bilim insanlarının çalışma ve eserlerini öğrenecektir. Bilim tarihinde ana yaklaşımlardan haberdar olmayı, etik açıdan bilim dünyasında bilgi üretimine nasıl katkıda bulunabileceğini öğrenir. Etik ihlallerinin çeşitleri konusunda bilinçlenme sağlanmış olacaktır.
Dersin İçeriği
Bilimsel bilginin özellikleri konusunda bilgilenme, Bilimsel bilgi elde etmenin diğer metotlardan farkı, Bilimsel bilginin diğerlerinden farkı. Bilimsel Çalışma nedir? Bilimsel bilginin içeriği ve çalışma metotları konusunda aydınlanmak.Etik kavramının anlamı, kullanımı ve etik kuralları. Etik ihlallerinin nedenleri ve sonuçları konusunda bilgilendirmek.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5