of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-106
Mikroteknik
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenciye Biyoloji biliminin en önemli temel gereçlerinden ışık mikroskobunun teknik detayları ve kullanımındaki bazı özellikler ile birlikte preparat teknikleri öğretmektir.
Dersin Hedefleri
Öğrencilere ideal olarak mikroteknik dersini tanıtmaktır. Biyoloji laboratuvarlarında kullanılan malzeme ve kimyasalları tanıtmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüveni sağlamak,
2- Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanmak ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk almak,
3- Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Dersin İçeriği
Göz. Işık ve ışık mikroskobu. Numerik açıklık. Mikroskopta kodlama. Mikroskopta incelenen objelerin ölçümü (mikrometrik lam ve mikrometrik oküler camı). Mikroskopta gözlem yöntemlerinin anlatılması, ezme preparat yöntemi, parafin metod vd., boyalar, fotografta mikroskobik büyütmenin belirlenmesi. Dokuların tespiti (fiksasyon). Mikroteknikte ulaşılan ileri preparasyon teknikleri (bantlama tekniği, FISH ve GISH). Özel amaçlı mikroskoplar, elektron mikroskop (teorik). Bir Biyoloji laboratuarda kullanılan temel cihazlar, cam malzemeler ve kimyasallar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
16
32
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yakar-Tan, N., 1982. Bitki Mikroskobisi Kullanım Klavuzu, Istanbul Üniversitesi Yayınları
Çiğdem SAVAŞKAN, Yasemin COŞKUN, R.Ezgi DURAN (2009). Mikroteknik Dersi Notları ve Uygulama Kılavuzu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 84, Isparta.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5