of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-201
Biyokimya I
2.0
0.0
2.0
3.0
6.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. M. Faruk GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Amacı
Metobolizma için gerekli olan temel elementlerin ve bileşiklerin organik ve anorganik reaksiyonları oluşturmasının anlatılması.
Temel metabolizmada meydana gelen anabolik ve katabolik reaksiyonların açıklanması.
Dersin Hedefleri
Temel metabolizmada meydana gelen anabolik ve katabolik reaksiyonların açıklanması, ATP ve Enerji İlişkileri, karbohidrat, Lipid, protein ve Nükleik asit metabolizmalarının aydınlatılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Madde ve Enerji, Maddenin Yapısı, Elementler, İzotoplar, Biyomoleküller, Hücrede Moleküler Organizasyon Basamakları, ATP ve Enerji İlişkileri, Serbest ve Bağlı Su, Hidrojen Bağları, Suyun Organizmadaki Görevleri,
Karbohidratlar,
Lipidler,
Proteinler,
Nükleik Asitler hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin İçeriği
ATP ve Enerji İlişkileri, karbohidrat, Lipid, protein ve Nükleik asit metobolizmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
5
30
Ödevler
2
16
32
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
14
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
4
10
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Aksoylar, M.Y., Gürbüz, M.F., 2001. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyokimya Laboratuvar Kılavuzu. Isparta

Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya. Mimoza Yayınları.Konya, 175 s.
Diğer Kaynaklar
*Mathews C.K., Van Holde K.E., Ahern K.G., 2000,Biochmistry, An Addision Wesley Longman.
*Harper, Harold A, 1981. Harper's Review of biochemistry. 614 s. Altos, Calif. : Lange Medical Publications.
*Gözükara, E. M., 2001. Biyokimya. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1104.
Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5