of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-202
Biyokimya II
2.0
0.0
2.0
3.0
6.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. M. Faruk GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. İsmail ERKAYA
Dersin Amacı
Metobolizma için gerekli olan temel anabolizma ve katabolizma reaksiyonlarını açıklamak.
Dersin Hedefleri
ATP ve enerji İlişkileri, karbohidrat, lipid, protein ve nükleik asit metobolizmalarını açıklamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Enzimler, enzim aktifliğini etkileyen faktörleri öğrenir.
Biyokimyasal reaksiyonları kavrar.
ATP ve sentezi, fotosentetik fosforilasyon, substrat düzeyinde fosforilasyon, elektro iletimine bağlı oksidatif fosforilasyonu öğrenir.
Karbohidratların biyosentezini ve oksidasyonunu öğrenir.
Yağ asitlerinin oksidasyonu ve biyosentezi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
ATP ve enerji İlişkileri, karbohidrat, lipid, protein ve nükleik asit metobolizmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
5
30
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
14
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
4
10
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu

Nelson, D.L.& Cox, M.M., 2013, Lehninger Principles of Biochemistry,W.H. Freeman, 1198 s.
Diğer Kaynaklar
*Harper, Harold A, 1981. Harper's Review of biochemistry. 614 p. os Altos, Calif. : Lange Medical Publications.
*Gözükara, E. M., 2001. Biyokimya. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 1104.

*Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Z.Ü., 1996. Pratik Biyokimya.Mimoza Yayınları.Konya, 175 s.

Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5