of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-203
Sitoloji
2.0
0.0
1.0
2.5
5.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-Posta
kenancinar@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10:00-17:00
İş Telefonu
2462114035
Dersin Amacı
Hücrenin genel yapısı, hücre çeşitliliği, hücre büyüklüğü, hücrenin kimyasal bileşenleri, hücre iskeleti, hücrelerde yaşam etkinlikleri, prokaryot ve ökaryot hücreler, hücrenin apikal, lateral ve bazal yüzlerinde meydana gelen morfolojik değişiklikler, organeller ve hücre bölünmelerinin anlatılması
Dersin İçeriği
Hücre, protoplazma (protoplazmanın bileşimi ve özellikleri), metabolizma, hücrenin organelleri (sitoplazma, hücre zarı, granüler ER, agranüler ER, ribozomlar, golgi kompleksi, lizozomlar, mitokondri, mikrocisimler, sentrozom, mikrofilamentler, sitoplazmik inklüzyonlar), çekirdek (karyoplazma, nüklear kromatin, nukleolus), hücre siklusu, kromozom ve yapısı, sex kromatini, DNA?nın yapısı ve sentezi,hücre bölünmesi (mitoz ve mayoz), hücre farklılaşması, protein sentezi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Hücre ve komponentlerini açıklayabilir. Hücrenin temel fonksiyonlarını açıklayabilir, hücre zarındaki madde taşınım mekanizmalarını kavrayabilir, hücrelerin birleşmesini sağlayan yapıları tanıyabilir. Son aşamada bütün olarak, organizmanın nasıl şekillendiğini açıklar.
DK2
Hücreler arası bağlantıları, hücre alış verişini açıklar.
DK3
Hücre komponentlerini, bileşenlerini yapısal farklılıklarını inceler.
DK4
Hücre zarını fonksiyonel yapısını, madde alış verişini açıklar.
DK5
Hücrede oluşan anormallikler apoptozis, hücre ölümünü açıklar.