of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-203
Sitoloji
2.0
0.0
1.0
2.5
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hücrenin genel yapısı, hücre çeşitliliği, hücre büyüklüğü, hücrenin kimyasal bileşenleri, hücre iskeleti, hücrelerde yaşam etkinlikleri, prokaryot ve ökaryot hücreler, hücrenin apikal, lateral ve bazal yüzlerinde meydana gelen morfolojik değişiklikler, organeller ve hücre bölünmelerinin anlatılması
Dersin Hedefleri
Hücrelerin birleşerek, dokuları ve tüm organizmayı şekillendirdiklerini kavratmak, hücrenin büyüklüğü, şekli, rengi, kimyasal bileşeni gibi genel yapısı hakkında bilgi vermek, hücresel organelleri ve hücrelerin fonksiyonlarını anlatmak, hücre bağlayıcı yapıları tanıtmak, hücre zarının işlevini anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hücre ve komponentlerini açıklayabilir. Hücrenin temel fonksiyonlarını açıklayabilir, hücre zarındaki madde taşınım mekanizmalarını kavrayabilir, hücrelerin birleşmesini sağlayan yapıları tanıyabilir. Son aşamada bütün olarak, organizmanın nasıl şekillendiğini ve işleyişini kavrayabilir.
Dersin İçeriği
Hücre, protoplazma (protoplazmanın bileşimi ve özellikleri), metabolizma, hücrenin organelleri (sitoplazma, hücre zarı, granüler ER, agranüler ER, ribozomlar, golgi kompleksi, lizozomlar, mitokondri, mikrocisimler, sentrozom, mikrofilamentler, sitoplazmik inklüzyonlar), çekirdek (karyoplazma, nüklear kromatin, nukleolus), hücre siklusu, kromozom ve yapısı, sex kromatini, DNA?nın yapısı ve sentezi,hücre bölünmesi (mitoz ve mayoz), hücre farklılaşması, protein sentezi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5