of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/17/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-205
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği I
2.0
0.0
1.0
2.5
5.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-Posta
yusufayvaz@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 13:30 - 15:30
İş Telefonu
0246 211 4155
Dersin Amacı
Genel sistematik kuralları kavratmak ve omurgasız hayvan gruplarından Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin üreme, boşaltım, solunum, dolaşım, sindirim, duyu sistemi gibi çeşitli biyolojik özellikleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Omurgasız hayvanların sınıflandırılmasına ait kavramlar ve kurallar, omurgasız gruplarından Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin genel özellikleri, morfolojik yapıları, üremeleri, organ sistemleri ve taksonomileri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesindeki temel kuralları öğrenir.
DK2
Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin üreme, dolaşım, boşaltım, sindirim, iskelet, kas, hareket gibi anatomik özelliklerini öğrenir.
DK3
Bu şubelerin sistematik özelliklerini kavrar.
DK4
Bu şubelerdeki canlıların ekonomik önemini ve yok olma sebeplerini öğrenir.
DK5
Zoocoğrafik dağılımlarında etkili olan faktörleri kavrar.
DK6
Biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi olur.