of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-205
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği I
2.0
0.0
1.0
2.5
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Genel sistematik kuralları kavratmak ve omurgasız hayvan gruplarından Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin üreme, boşaltım, solunum, dolaşım, sindirim, duyu sistemi gibi çeşitli biyolojik özellikleri hakkında bilgi vermek.
Dersin Hedefleri
Türlerin isimlendirilmesinde uyulacak kuralları kavratmak,
Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin genel özellikleri hakkında bilgi vermek
Bu şubelerinin biyolojik, ekolojik ve anatomik yapılarını öğretmek,
Türlerin yaşam alanları ve karşılaştıkları problemleri kavratmak
Türlerin özelliklerini kavratarak korunmasına katkı sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler bu ders sonunda;
Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesindeki kuralları öğrenir.
Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin üreme, dolaşım, boşaltım, sindirim, iskelet, kas, hareket gibi anatomik özelliklerini öğrenir.
Bu şubelerin sistematik özelliklerini kavrar.
Bu şubelerdeki canlıların ekonomik önemini ve yok olma sebeplerini öğrenir.
Zoocoğrafik dağılımlarında etkili olan faktörleri kavrar.
Biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Omurgasız hayvanların sınıflandırılmasına ait kavramlar ve kurallar, omurgasız gruplarından Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerinin genel özellikleri, morfolojik yapıları, üremeleri, organ sistemleri ve taksonomileri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02İnternet
Demirsoy, A., 1999. Yaşamın Temel Kuralları. Meteksan, 950 s. Ankara.
Çağlar, M., 1979. Omurgasız hayvanlar.
Pechenic, J. A., 1996. Biology of the Invertebrates. Wmc. Brown Pub. Third Edition
Diğer Kaynaklar
Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02İnternet
Demirsoy, A., 1999. Yaşamın Temel Kuralları. Meteksan, 950 s. Ankara.
Çağlar, M., 1979. Omurgasız hayvanlar.
Pechenic, J. A., 1996. Biology of the Invertebrates. Wmc. Brown Pub. Third Edition
Materyal
Dokümanlar
Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02Ayvaz, Y., 2009. Omurgasız Hayvanlar http://fef.sdu.edu.tr/index.php?dosya=C_biyoloji_zooloji&tur=02İnternet
Demirsoy, A., 1999. Yaşamın Temel Kuralları. Meteksan, 950 s. Ankara.
Çağlar, M., 1979. Omurgasız hayvanlar.
Pechenic, J. A., 1996. Biology of the Invertebrates. Wmc. Brown Pub. Third Edition
Ödevler
Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertae, Nematoda, Rotifera, Annelida ve Mollusca şubelerine ait canlıların biyolojilerinin araştırılması
Sınavlar
Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5