of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-206
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği II
2.0
0.0
2.0
3.0
6.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Arthropoda?dan Echinodermata?ya kadar olan omurgasız hayvan gruplarının genel karakterlerini ve sistematiklerini öğretmek
Dersin Hedefleri
Türlerin isimlendirilmesinde uyulacak kuralları kavratmak
Arthropoda, Phoronida, Bryozoa, Branchiopoda, Echinodermata, Chaetognatha ve Hemichordata şubelerinin genel özelliklerini öğretmek
Bu şubelerde bulunan omurgasızların biyolojik, ekolojik ve anatomik yapılarını öğretmek
Türlerin ekonomik önemini ve yok olma sebeplerini kavratmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenci bu dersin sonunda;
Arthropoda?dan Echinodermata?ya kadar olan omurgasız hayvan gruplarının genel karakterlerini ve sistematiklerini öğrenir.
Bu grupların anatomik ve morfolojik yapıları hakkında bilgi sahibi olur.
Bu ilkel gruplar ve gelişmiş hayvan grupları arasındaki bağlantıları öğrenerek akrabalık ilişkilerini kavrar.
Bu gruplara ait olan türlerin taşıdığı farklı biyolojik özelliklerin doğal yaşamdaki önemlerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Arthropoda, Phoronida, Bryozoa, Branchiopoda, Echinodermata, Chaetognatha ve Hemichordata şubelerinin genel ve taksonomik özellikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5