of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-207
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi I
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitkilerin sitolojik ve histolojik yapılarının tanımlanması. Sitolojik yapı: Hücrenin genel yapısını tanımak. Bitki hücresini diğer hücrelerden ayırt eden karakterleri öğrenmek. Hücre çeperinin genel özellikleri ve çeper yapısının gelişim ve farklılaşmasını öğrenmek. Farklı hücre tiplerinde gelişen çeper farklılıklarını öğrenmek. Hücre çeperi dışında var olan hücrenin diğer yapılarını tanımlamak. Protoplast ve içeriğini tanıtmak. Hücre organellerini tanımak. Genel özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak. Hücre organellerinin hücrede bulunma durumlarını belirtmek. Hücre iskeletini tanımak. Hücre iskeleti düzenleniş ve yapısal özelliği hakkında bilgi vermek. Hücre iskeletinin hücre yapılanması ve hücre bölünmesinde aktif rolünü belirtmek. Histolojik yapı: Dokunun genel yapısını tanıtmak. Doku oluşum mekanizmalarını belirtmek. Doku tiplerini ayırt etmek. Dokuların bitkide bulundukları yer ve görev farklılaşması hakkında bilgi vermek. Meristem dokunun önemini anlatmak. Bitkide bulunma durumu hakkında bilgi vermek. Sürekli dokuların genel özelliklerini anlatmak.
Dersin Hedefleri
Bitkilerin hücresel özelliklerini tanımak. Hücre yapılanmasını belirlemek. Hücreler arası iletişim mekanizmalarını sağlayan yapıları tanımak. Hücre organizasyonu hakkında bilgi edinmek. Hücre farklılaşmasının gereklerini belirlemek. Bitkilerde hücre çeşitlerini ve görevlerini tanımak. Hücresel organizasyon tipleri ve doku oluşum mekanizmalarını öğrenmek. Bitkilerde doku tipleri ve görevleri hakkında bilgi edinmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bitki hücresinin genel yapısı
Hücre çeperinin yapısı
Hücre çeperinin submikroskobik yapısı
Hücre çeperinde oluşan yapılar
Protoplast-sitoplazma
Sitoplazmadaki organeller
Vakuol-ergastik maddeler
Dokular-meristem doku
Daimi dokular, parankima
Koruyucu doku
Destek doku
İletim dokusu, ksilem
Floem
Floem
Dersin İçeriği
Bitki hücresinin diğer hücrelerden ayırt edebilme becerisini kazanmak. Hücresel yapılanmada ayırt edici karakterleri tayin edebilmek. Hücresel farklılaşmada rol alan yapıları tanımak. Hücre farklılaşması ve doku oluşum mekanizmalarını belirlemek. Bitki doku yapılanmasını ve görev dağılım mekanizmasını tanımlayabilmek. Bitkilerde doku tiplerini birbirinden ayırt eden yapıları belirlemek. Hücre ve dokuların yapı ve organizasyon düzeylerinin uygulamalı olarak tanımlanması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Campbell N.A., Reece J.B. 2010. Biyoloji, Palme yayıncılık
Graham, L.E., vd. 2011.Bitki Biyolojisi, Palme yayıncılık.
Mauseth, J.D. 2012. Bitki Biyolojisine Giriş. Nobel yayıncılık.
Yentür, S., 1995. Bitki Anatomisi I. İstanbul Üniv. Fen Fakültesi yayınları, No. 227.
Özyurt, S., 1992. Bitki Anatomisi II. Erciyes Üniv. Yayınları.
Diğer Kaynaklar
Algan, G., Toker, C. 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
4
3
 
3