of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/17/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-208
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi II
2.0
0.0
2.0
3.0
6.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
fen edebiyat fak. biyoloji bölümü
E-Posta
semrakilic@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
çarşamba 10.00-12.00
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bitki hücre, doku ve organlarının morfolojik ve anatomik yapılarını öğretir. bitki grupları arasında morfolojik ve anatomik farkları ortaya çıkarır. ekolojik ortam farklılığına göre bitkide meydana gelen morfolojik ve anatomik değişimleri belirler.
Dersin İçeriği
Kök, gövde ve yaprağın morfolojisi, metamorfozları ve anatomisi. Çiçeğin yapısı, kısımları ile meyvanın incelenmesi. Tozlaşma, döllenme ve tohumun incelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
80
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
monokotil ve dikotil bitkilerin genel kök yapısını, embriyonik gelişimini, morfolojik ve anatomik yapısını bilir
DK2
monokotil ve dikotil bitkilerin genel gövde yapısını, embriyonik gelişimini, morfolojik ve anatomik yapısını bilir
DK3
monokotil ve dikotil bitki yapraklarının morfolojik ve anatomik yapısını, yaprak dizilişini, yaprak tiplerini karşılaştırır
DK4
Farklı bitki gruplarına ait çiçek yapılarını, tanımlar, çiçek formülü oluşturarak çiçek diyagramlarını yapar, çiçek simetrisini oluşturur
DK5
bitkilerin eşem farklılıklarını tanımlar, eşem farlılıklarına göre bitkileri gruplandırır
DK6
eşem yapılarının gelişimini ve tozlaşma sürecinde etkin olan faktörleri bilir
DK7
meyve oluşumu, gelişimi ve farklı bitki gruplarında meyve yapılarını tanımlayabilir