of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-208
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi II
2.0
0.0
2.0
3.0
6.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitki hücre, doku ve organlarının morfolojik ve anatomik yapılarını öğretir. bitki grupları arasında morfolojik ve anatomik farkları ortaya çıkarır. ekolojik ortam farklılığına göre bitkide meydana gelen morfolojik ve anatomik değişimleri belirler.
Dersin Hedefleri
bitki hücre, doku ve organlarının yapısal özelliklerini öğretir.
bitki gruplarının morfoljik ve anatomik farklılıklarını ortaya çıkarır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bitkilerde organografya ve temel kavramlar
Kök morfolojisi ve kök metamorfozları
Kökün primer sekonder anatomik yapısı
Gövde morfolojisi ve gövde metamorfozları
Gövdenin primer ve sekonder anatomik yapısı
Gövde tipleri
Yaprak morfolojisi ve yaprak metamorfozları
Yaprak anatomisi
Çiçeğin yapısı ve kısımları
Çiçek diyagramı, çiçek formülü ve çiçek durumları
Meyva ve tipleri
Tozlaşma, döllenme
Tohum hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
Kök, gövde ve yaprağın morfolojisi, metamorfozları ve anatomisi. Çiçeğin yapısı, kısımları ile meyvanın incelenmesi. Tozlaşma, döllenme ve tohumun incelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Campbell N.A., Reece J.B. 2010. Bioloji. Palme Yayıncılık.
Graham, L.E., Graham, J.M., Wilcox, L.W. et al., 2011.Bitki Biyolojisi. Palme yayıncılık
Mauseth, J.D. 2012. Bitki Biyolojisine Giriş. Nobel yayıncılık.
Yentür, S., 1995. Bitki Anatomisi I. İstanbul Üniv. Fen Fakültesi yayayınları, No. 227.
Özyurt, S., 1992. Bitki Anatomisi II. Erciyes Üniv. Yayınları.
Algan, G., Toker, C., 1984. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Labaratuvarı Kitabı, Ankara Üniv. Yayınları
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
2
2
 
2
3
 
3