of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-209
Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tohumsuz bitkilerin gruplarını, önemli özelliklerini ve önemli türlerini tanıtmak. Sistematiğin tarihçesi, önemi, kullanım alanları, prokaryot bakteri ve siyanobakteriler ile ökaryot olan algler arasındaki farklılıklar, mantarlar, likenler, karayosunları ve eğreltileri evrimsel sıraya göre anlatmak ve biyolojilerini açıklamak. Tohumsuz bitki gruplarını anahatlarıyla tanıtmak
Dersin Hedefleri
Tohumsuz bitkilere ait her bir sistematik kategoriye değinilerek, ekolojik ve ekonomik açıdan önemli türlerin biyolojisini ayrıntılı olarak açıklamak
Tohumsuz bitkilerin toplanma yöntemlerini ve teşhis metotlarını öğretmek
Bu bitkileri evrimsel olarak tanıtmak
Ekosistemdeki önemini kavratmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tohumsuz bitki gruplarının evrimsel açıdan yerini öğrenme
Bu bitkilerin toplanma metotlarını öğrenme ve teşhis edebilme.
Ekolojik ve ekonomik önemlerini kavrama. Tür çeşitliliğinin farkına varma. Türlerin ekonomik önemini ve yok olma sebeplerini kavrama. Doğayı bilinçli kullanma ve doğadaki bitkilerin yetişme şartlarını anlamak
Dersin İçeriği
Bitkilerin Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi, Bitkilerde Üreme Tipleri, Prokaryot ve ökaryot canlılar hakkında genel bilgi, Prokaryot ve ökaryot alglerin genel özellikleri, Alglerin üremeleri, yayılışları, sistematiği ve ekonomik önemleri, Mantarlar, likenler, karayosunları ve eğrelti otlarının genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
6
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5