of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/17/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-301
Moleküler Biyoloji I
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-Posta
seyhanulusoy@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 14.00-15.00
İş Telefonu
246 211 40 68
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin canlılardaki önemli biyomolekülleri ve moleküler süreçleri detaylı olarak öğrenmesi sağlamak, canlıların gen yapıları ve fonksiyonlarını öğrenmesi sağlamak, canlıların genetik özellikler açısından birbirlerinden farklılıkları hakkında temel bilgi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Hücre ve hücre yapısı; Biyomoleküller; Nükleik asitler; DNA replikasyonu; DNA hasarı ve onarımı; Gen ve genom yapısı; Bakteri genetiği; Virüsler ve özellikleri; Genetik bilginin ifade edilmesi: transkripsiyon; Protein sentezi; Mutasyonlar ve çeşitleri; Mutagenez nedir; Nükleik asit analiz teknikleri; Protein analiz teknikleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, hücre için önemli olan olayları moleküler düzeyde öğrenerek, öğrendikleri bilgileri moleküler problemleri çözmede kullanabilirler.
DK2
Öğrenciler canlılar arasındaki genetik farklılıkları öğrenerek bunları birbirlerinden ayırt edebilirler.
DK3
Öğrenciler canlı sistemlerdeki makro molekülleri ve bunların birbirleri ile ilişkilerini öğrenirler.
DK4
Öğrenciler canlı sistemlerde genetik bilginin ifade edildiğini ve bu sistemin nasıl kontrol edildiğini öğrenirler.
DK5
Öğrenciler gen ifadesinin temelini anlar ve genotip seviyesindeki mutasyon kavramını ve bunun fenotipik seviyede nasıl ortaya çıktığını öğrenirler.
DK6
Öğrenciler genetiğin moleküler temeline genel bir giriş, genlerin bir nesilden diğerine nasıl korunduğunu ve ekspresyonlarının çeşitli sistemlerde nasıl düzenlendiğini öğrenirler.