of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-301
Moleküler Biyoloji I
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin canlılardaki önemli biyomolekülleri ve moleküler süreçleri detaylı olarak öğrenmesi sağlamak, canlıların gen yapıları ve fonksiyonlarını öğrenmesi sağlamak, canlıların genetik özellikler açısından birbirlerinden farklılıkları hakkında temel bilgi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin, canlılar arasında pek çok farklı özelliğin temelde moleküler seviyede biyolojik olayların incelenmesiyle açıklanabileceğini öğrenmesini sağlamak. Canlılarda biyomoleküller arasındaki biyolojik olayların öğrenilmesiyle pek çok araştırma alanında çeşitli uygulama becerisi kazanmasını sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, hücre için önemli olan olayları moleküler düzeyde öğrenerek, öğrendikleri bilgileri moleküler problemleri çözmede kullanabilirler. Canlılar arasındaki genetik farklılıkları öğrenerek, bu konuları inceleyecek temel araştırma ve proje çalışması yapabilirler.
Dersin İçeriği
Biyomoleküller ve hücre, Nükleik asitler, DNA replikasyonu, DNA hasarı ve onarımı, Gen ve genom yapısı, Virüsler, Genetik bilginin ifade edilmesi: transkripsiyon, Protein sentezi, Mutasyonlar ve mutagenez. Rekombinant DNA teknolojisi, Moleküler Biyoloji Teknikleri I: Nükleik asit teknikleri. Moleküler BiyolojiTeknikleri II: Protein analizi teknikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Moleküler Biyoloji Ders notları.
Diğer Kaynaklar
Molecular Biology Book.Nobel
Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan
Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2
  
3