of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-304
Genetik II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Selma TABUR
Dersin Yardımcıları
Yok.
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
E-Posta
selmatabur@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
cuma 09:00-12:00
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı cinsiyetin, bağlı genlerin ve mutasyonların genetik varyantların ortaya çıkmasında nasıl ve ne kadar etkili oldukları sorusuna cevap aramaktır
Dersin İçeriği
Cinsiyetin belirlenmesi, Monoploid ve diploid organizmalarda cinsiyet kromozomları, X kromozomunun birinci ve ikinci ayrılamaması (Primer ve sekonder nondisjunction) durumu, Gynandromorfizm, İnsanda cinsiyet belirlenmesi ve cinsiyet anormallikleri, Gen bağlılığı ve rekombinasyon, Kromozom haritaları ve crossing over oranını etkileyen faktörler, Mutasyonlar (Gen mutasyonları, kromozom yapı mutasyonları ve Kromozom sayı mutasyonları), poligenik ve kantitatif kalıtım.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Canlılardaki cinsiyet belirleme sistemleri arasındaki farkı ayırt etmek
DK2
İnsanlardaki cinsiyet anormalliklerinin nedenlerini kavramak
DK3
Rekombinant frekansı ile genler arasındaki mesafeyi ölçerek, kromozom haritaları çıkarmak
DK4
Mutasyonların nasıl meydana geldiğini ve canlılar üzerindeki etkilerini keşfetmek
DK5
Poligenik ve kantitatif kalıtımın özelliklerini fark etmek