of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-304
Genetik II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Selma TABUR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı cinsiyetin, bağlı genlerin ve mutasyonların genetik varyantların ortaya çıkmasında nasıl ve ne kadar etkili oldukları sorusuna cevap aramaktır
Dersin Hedefleri
Bu dersin hedefi cinsiyete bağlı kalıtım ve mutasyonların orijinini öğretmektir
Dersin Öğrenme Çıktıları
Canlılardaki cinsiyet belirleme sistemleri arasındaki farkı ayırt etmek
İnsanlardaki cinsiyet anormalliklerinin nedenlerini kavramak
Rekombinant frekansı ile genler arasındaki mesafeyi ölçerek, kromozom haritaları çıkarmak
Mutasyonların nasıl meydana geldiğini ve canlılar üzerindeki etkilerini keşfetmek
Poligenik ve kantitatif kalıtımın özelliklerini fark etmek
Dersin İçeriği
Cinsiyetin belirlenmesi, Monoploid ve diploid organizmalarda cinsiyet kromozomları, X kromozomunun birinci ve ikinci ayrılamaması (Primer ve sekonder nondisjunction) durumu, Gynandromorfizm, İnsanda cinsiyet belirlenmesi ve cinsiyet anormallikleri, Gen bağlılığı ve rekombinasyon, Kromozom haritaları ve crossing over oranını etkileyen faktörler, Mutasyonlar (Gen mutasyonları, kromozom yapı mutasyonları ve Kromozom sayı mutasyonları), poligenik ve kantitatif kalıtım.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
2
10
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Genetik II ders notları
Diğer Kaynaklar
Yıldırım, A., Karadağ, Y, Kandemir, N., Sakin, M.A. 2008. Genetik. Nobel Yay. Dağıtım Ltd. Şti. Ankara.270s.

Erensayın, C., 2000. Genetik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 227 s.
Erensayın, C., 2000. Çözümlü Genetik Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 149 s.
Internet
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5