of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-305
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği I
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. II. kat
E-Posta
ismailkir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
pazartesi 14:00-16:00
İş Telefonu
0246 211 4064
Dersin Amacı
Hayvanların sınıflandırılması, hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel özellikler, hayvanların isimlendirilmesi. Kordalıların temel özellikleri, kordalıların kökeni ve filogenisi, kordalıların alt sistematik grupları. İlkel kordalılar hakkında bilgi. Yuvarlak ağızlıların karakteristik özellikleri ve genel bilgiler. Kıkırdaklı balıkların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, sistematiği ve genel bilgiler. Kemikli balıkların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, sistematiği ve genel bilgiler. İki yaşamlıların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri ve sistematiği hakkında genel bilgileri vermek.
Dersin İçeriği
Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler.
Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata?nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata ve Cephalochordata? nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması. Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organları ve gelişimi. Amphioxus'un ilkel ve gelişmiş özellikleri.
Chondrichthyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum sistemleri vb, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Laboratuar
Okuma
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia şubelerindeki canlıların evrim mekanizmasını, diğer organizmalarla ilişkilerini ve ekosistemdeki önemini anlar
DK2
Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın sınıflandırılmalarını, morfolojilerini ve ekolojilerini öğrenir
DK3
Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia nın zocoğrafik dağılımında etkili olan faktörleri kavrar.
DK4
Bu şubelerdeki canlıların ekonomik önemini ve yok olma sebeplerini öğrenir.
DK5
Biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi olur.