of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-305
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği I
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Amacı
Hayvanların sınıflandırılması, hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel özellikler, hayvanların isimlendirilmesi. Kordalıların temel özellikleri, kordalıların kökeni ve filogenisi, kordalıların alt sistematik grupları. İlkel kordalılar hakkında bilgi. Yuvarlak ağızlıların karakteristik özellikleri ve genel bilgiler. Kıkırdaklı balıkların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, sistematiği ve genel bilgiler. Kemikli balıkların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri, sistematiği ve genel bilgiler. İki yaşamlıların karakteristik özellikleri, morfolojik özellikleri ve sistematiği hakkında genel bilgileri vermek.
Dersin Hedefleri
Türlerin isimlendirilmesinde uyulacak kuralları kavratmak
Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın biyolojik, ekolojik, anatomik ve diğer genel özelliklerini öğretmek
Bu gruplardaki omurgalı hayvanları, diğerlerinden ayıran özellikler hakkında bilgi vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler bu ders sonunda;
Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia şubelerindeki canlıların evrim mekanizmasını, diğer organizmalarla ilişkilerini ve ekosistemdeki önemini anlar
Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın sınıflandırılmalarını, morfolojilerini ve ekolojilerini öğrenir
Chordata, Protochordata, Cyslostomata, Chondrichtyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın zocoğrafik dağılımında etkili olan faktörleri kavrar.
Dersin İçeriği
Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında yararlanılan bazı temel karakterler.
Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları. Protochordata?nın genel özellikleri ve sınıflandırılması. Hemichordata ve Urochordata ve Cephalochordata? nın genel özellikleri, gelişimi ve sınıflandırılması. Amphioxus'un morfolojik özellikleri, hareket, iskelet yapısı, dolaşım, boşaltım, sinir sistemleri, eşey organları ve gelişimi. Amphioxus'un ilkel ve gelişmiş özellikleri.
Chondrichthyes, Osteichthyes ve Amphibia? nın genel karakterleri, morfolojik özellikleri, deri ve renk, iskelet, sindirim, dolaşım, solunum sistemleri vb, yaşama ortamları ve beslenmeleri, insanlarla ilişkileri ve sınıflandırılması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar. Palme yayıncılık, 841 s, Ankara.
Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012.
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvar Kılavuzu, SDÜ yayın No: 72, 117 s. Isparta.
Diğer Kaynaklar
-İnternet
-Pough, F.H, Janis, C. M. And Heiser, J. B., 2002. Vertebrate life. Sixth edition.
Prentice Hall, New Jersey.
Demirsoy, A., 1992. Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler,
Kuşlar ve Memeliler). Cilt III / Kısım II, Meteksan A.Ş., 942 s., Ankara.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Farklı türlerin ekolojik özelliklerinin araştırılması.
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Ara sınav ve Final
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5