of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-306
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği II
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. İsmail ERKAYA
Dersin Amacı
Reptilia (Sürüngenler), Aves (Kuşlar) ve Mammalia (Memeliler) sınıflarının sistematik, morfolojik, ekolojik, biyolojik ve genel özelliklerini öğretmek
Dersin Hedefleri
Bu sınıflardaki canlıların, diğer organizmalarla ilişkilerini ve ekosistemdeki önemini kavratmak
Ülkemizin omurgalı biyoçeşitliliğini öğretmek
Reptilia, Aves ve Mammalia sınıflarının sistematik ve biyolojik özelliklerini kavratmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler bu ders sonunda;
Reptilia, Aves, Mammalia sınıflarına ait canlılar? ın sistematik, morfolojik, ekolojik, biyolojik ve genel özelliklerini öğrenir
Bu omurgalı hayvan sınıflarının evrimsel olarak yerlerini kavrar
Türkiye? nin omurgalı hayvan biyoçeşitliliğinin öğrenir.
Dersin İçeriği
Reptilia (Sürüngenler), Aves (Kuşlar), Mammalia (Memeliler); sistematikleri, karakteristik özellikleri, morfolojileri, deri ve renk özellikleri, destek hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, duyu organları, üreme organları, yaşama ortamları, insanlarla ilişkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
4
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kuru, M., 2011. Omurgalı Hayvanlar
Palme yayıncılık, 841 s. Ankara.

Ayvaz, Y., Kır, İ., Tabur, M.A., Tekin Özan, S. 2012. Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. SDÜ Basımevi, Yayın No:72, Isparta.
Diğer Kaynaklar
1- İnternet
2- Pough, F.H, Janis, C. M. And Heiser, J. B., 2002. Vertebrate life. Sixth edition.
Prentice Hall, New Jersey.
3- Demirsoy, A., 1992. Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyota
(Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler). Cilt III / Kısım II, Meteksan A.Ş., 942 s.,
Ankara.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Reptilia, Aves, Mammalia sınıflarına ait türlerin ekolojik özelliklerinin araştırılması.
Türkiye’ de bulunan sürüngen, kuş ve memeli türlerinin araştırılması
Sınavlar
Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5