of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-307
Bitki Fizyolojisi
3.0
0.0
2.0
4.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. Damla GÜVERCİN
Dersin Amacı
Bitki metabolizmasının öğrenilmesi, bitki ve çevresine fizyolojik bakış yeteneği kazandırma.
Dersin Hedefleri
Çevreye duyarlılık kazandırma hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Fizyolojik araştırmaların nasıl yapılacağının öğrenilmesi. Fizyolojikal ekoloji sorunlarının çözümü için hipotezler geliştirme.
Dersin İçeriği
Bitki fizyolojisinin tanımı, amacı, metabolizma, anabolizma ve katabolizmanın tarifleri. Su ve hücreler:difüzyon, su potansiyeli,ozmozis, su taşınımı,terleme, stoma hareketleri. Toprak ve mineral beslenme: toprağın yapısı ve dokusu, esas elementler ve rolleri, iyon alınımı ve taşınımı. Fotosentez: ışık reaksiyonları, karbon dioksid fiksasyonu, C3 çemberi (Calvin çemberi), C4 çemberi, CAM döngüsü. Solunum: glikolizis, TCA çemberi, elektron taşınımı ve ATP sentezi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
6
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu

Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.

Bitki Fizyolojisi Laboratuvar Klavuzu / Kürşat ÇAVUŞOĞLU.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Arasınav ve final sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5