of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-309
Hayvan Embriyolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Üreme hücrelerinin oluşumu (spermatogenezis ve oogenezis) ve bunların birleşerek zigotu meydana getirmesini açıklamak. Farklı hayvan gruplarında zigottan itibaren erişkin birey benzeri bir organizmanın gelişimi esnasında gerçekleşen olayları anlatmak ve ektraembriyonik yapıları tanıtmak
Dersin Hedefleri
Erkekte spermatogenezis, dişide oogenezis safhaları hakkında bilgi vermek, döllenme ve blastula oluşumu, blastula tipleri, gastrulasyon ve nörolasyon gibi embriyonal gelişim safhaları hakkında temel bilgileri aktarmak, embriyo dışında gelişen (extraembriyonal) yapılar hakkında bilgi vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Embriyoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olur. Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini ve gelişimlerini anlar. Embriyo dışında gelişen yapıları (ekstraembriyonik yapılar) tanımlar. Gamet oluşumu hakkında bilgi sahibi olur. Farklı hayvan grupları arasındaki gelişimsel farklılıkları kavrar.
Dersin İçeriği
Erkek ve dişi üreme organları, gametogenezis (spermetogenezis, oogenezis) ve döllenme, amphioxusda, amfibilerde, kuş ve memelilerde blastula oluşumu ve bölünmeleri, gastrulasyon, nörolasyon ve somit oluşumu, embriyonik membranlar, embriyo dışında meydana gelen yapılar ve plasenta (plasenta çeşitleri).
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
6
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5