of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-310
Evrim
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ali GÖK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Populasyonlarda genetiksel (alel veya gen) değişimine neden olan, temel evrimsel mekanizmaları tanımak; biyolojik çeşitliliğin bu mekanizmalara karşı nasıl tepki gösterdiğini veya gösteremediğini kavramak
Dersin Hedefleri
Yaşadığımız dünya üzerindeki mevcut türlerin ve yaşama alanlarının nasıl meydana geldiği, bu olaylarda hangi mekanizmaların etkin olduğunu öğretmek
Evrimsel mekanizmaların çalışma şekillerini ve türleşmeyi anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Evrimsel düşünce fikirlerini anlayabilme ve yorumlayabilmek
Evrim ve ilgili bilim dalları arasında ilişkileri kurabilme
Evrim konuları ile ilgili hipotez kurma ve bu hipotezi çözme için yorumlama becerisi kazanabilme
Tür ve türleşme olgusunun nasıl ortaya çıktığını kavrayabilmek
Dersin İçeriği
Evrim nedir? Evrimin yanlış anlaşılmaları nelerdir? Evrimsel düşünce tarihine bakış, ilksel dünya ve meydana gelen değişimler, Yeryüzünde canlılığın oluşumu, evrimin mekanizmaları: mutasyonlar, doğal seçilim, göç ve genetik sürüklenme, populasyon genetiği, tür kavramı ve türleşme mekanizmaları konularına değinilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
8
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5