of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-311
Vejetasyon Bilimi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Sinekoloji çalışmaları hakkında genel bilgi kazandırmak
Güncel çevre problemleri hakkında bilgilendirme
Habitatlar ve bitkileri hakkında bilgilendirme
Vejetasyon çalışmalarında örnek alma, rapor tutma ve yorumlama
Farklı bitki gruplarının bitki örtüsü oluşumdaki önemi ve bu oluşumun zamana bağlı gelişimihakkında eğitim
Dersin Hedefleri
Doğa, ekoloji ve bitki örtüsü konusunda temel terimleri kavratmak. Vejetasyon çalışmasının önemi ve çalışma metotları hakkında bilgiler vermek ve kısmen pratiğini göstermek. Farklı iklim koşullarında yetişen doğal vejetasyon formasyonlarının adlarını, özelliklerini ve yayılış alanları öğretmek. Türkiye ve bölge vejetasyonlarını tanıtmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sinekolojinin prensiplerini ve çalışma metodlarını teorik ve pratik olarak öğretmek: arazi çalışmalarına katılmak. Teknik terimleri anlamak ve kullanmak, arazi çalışmalarında öğrenilenleri uygulamak. İklim diyaramlarını çizmek, yorumlamak ve çizlge haline getirebilmek. İklim şartşlarına göre meydana gelebilecek vejetason tiplerini tahmin etmek.
Dersin İçeriği
Sinekolojinin çalışma alanları, Sinekolojinin temel prensipleri, Kommuniteler ve genel özellikleri, Vejetasyon örnekleme yöntemleri, Kuatratların çeşitleri, şekli, büyüklüğü ve yerleştirilmesi, yoğunluk, frekans ve egemenlik terimleri ve vejetasyon çalışmalarında kullanılması, Sosyobilite, fidelite, sadakat vs. terimlerinin anlamı ve vejetasyon çalışmalarında kullanılışı, Vejetasyonun sınıflandırılması(Classis, Ordo, Alyans, Asosiasyon vs.) ve tabloların oluşturulması, Örnek alansız yöntemler ve uygulanışı; Dünyadaki önemli vejetasyon formasyonları ve dağılımları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
8
8
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Seçmen, Ö., 2006.Vejetasyon Bilimi, Ege Üniv. Yayınları.
Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2005. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Yayınları.

Diğer Kaynaklar
Seçmen, Ö., 2006.Vejetasyon Bilimi, Ege Üniv. Yayınları.
Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2005. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Yayınları.

Materyal
Dokümanlar
Seçmen, Ö., 2006.Vejetasyon Bilimi, Ege Üniv. Yayınları.
Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2005. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Yayınları.

Ödevler
Bitki birlikleri çizelgeleri hazırlamak ve yorumlamak
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Arazi gezileri düzenlemek ve vejetasyon analizini arazide uygulamalı olarak göstermek
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5