of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-312
Bitki Embriyolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
eşeyli üreyen bitkilerin erkek ve dişi bireylerinin gelişim, farklılaşma ve olgunlaşma süreçlerini öğretir. tozlaşma, döllenme ve zigot gelişimi, tohum ve embriyo oluşumunu öğretir.
Dersin Hedefleri
eşeyli üreyen bitkilerin erkek ve dişi üreme yapılarının nasıl meydana geldiğini öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanmak,
2- Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanmak ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk almak,
3- Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Dersin İçeriği
Giriş. Bitki Embriyolojisinin tarihsel gelişimi. Döl almaşı. Çiçek yapısı. Mikrosporogenez: Anter ve çeperi, tapetumun görevi, kalloz, arkespor, sporogen doku, polen ana hücreleri ve mayozun önemi, mikrospor tetradları, polen oluşumu, polen tüpü. Megasporogenez: tohum taslağı ve çeşitleri, megasporda mayoz ve gon atılması, olgun embriyo kesesi. Kimera. Tozlaşma ve tipleri. Otogami ve alogami. Döllenme: polen çimlenmesi, polen tüpünün gelişimi ve yolu, çifte döllenme, self sterilite, endosperma. Zigot, embriyogeni, poliembriyoni, apomiksis, vegetatif üreme. Tohum: gelişimi, tohum kabuğu, tohumların sınıflandırılması, dağılma şekli, tohum dormansisi, tohumun önemi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bitki Embriyolojisi (2007). Meral ÜNAL. Nobel Yayınları.
Champbell Biology, 2011. Palme yayıncılık.
Bitki Embriyolojisi Uygulama Kılavuzu. Çiğdem SAVAŞKAN, Yasemin COŞKUN, (2008). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 81, Isparta
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
2
2
 
2
3
 
2