of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/15/2020
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-313
Bitki Ekolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bitkilerin yaşam ortamlarını ve bu ortamların bitkilerini tanıtmak sınıflandırmak; güncel çevre sorunlarına ve doğa tahribine karşı ilgiyi artırmak
Dersin İçeriği
Ekolojinin temel kavramları, Ekoloji-Çevre karşılaştırması, Ekolojinin çalışma alanları, Otoekolojik çalışma nasıl yapılır ?, Sinekolojinin temel prensipleri, Çevreyi oluşturan canlı ve cansız ögeler, Toprak-bitki ilişkileri, toprak çeşitleri, drenaj, havalandırma, organik madde, toprak oluşumu, toprakta suyun bulunma tipleri, bünye ve tekstür, iklim bitki ilişkileri, ışığın bitkilere etkileri, uzun gün-kısa gün bitkileri ve nötr bitkiler, fotoperyodizma, rüzgar etmeni, yağışın bitki örtüsü üzerine etkileri, su-bitki ilişkileri, suyun canlılar açısından önemi, sucul habitatlar ve önemli bitkileri, bitkilerin su isteklerine göre sınıflandırılması
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
 
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Güncel çevre problemleri hakkında bilgilendirme
DK2
Habitatlar ve bitkileri hakkında bilinçlendirme
DK3
Türkiye?de ve dünyada ekosistem çeşitliliği
DK4
Ekolojinin çevre sorunlarına bakışını anlatmak
DK5
Yaşam alanı ve bitkilerin toprak, su, kaya, topografya ve iklim üzerindeki etkileri