of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-314
Hayvan Ekolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hayvanların coğrafik, ekolojik dağılımı ve biyolojik özelliklerini kavrama
Dersin Hedefleri
Hayvanların genel özelliklerini bilmek
Hayvan populasyonlarıyla ilgili fikir yürütmek
Tür biyolojisi öğrenme ve korumaya katkı yapmak
Nesli tehlike altında türlerin korunmasında görev almak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hayvan türleriyle ilgili terim ve kavramları öğrenme
Jeolojik oluşum açısından gen merkezlerini kavrama
Türlerin dağılışıyla ilgili temel kavramları öğrenme
Tür çeşitliliğinin önemi
Hayvan davranışlarının oluşumu ve yorumu
Nesli tehlikede olan türlerin problemlerini öğrenme
Türleri korunmasına yönelik alınacak tedbirleri belirleme
Uluslar arası statülerle korunan türlerin problemlerine çözüm getirme
Dersin İçeriği
Terimler, Zoo ve biyocoğrafi dağılım, etiyoloji, tür koruma
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
2
20
Ödevler
2
4
8
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hickman, C.P., Roberts, L.S, Larson, A., 2001. Integrated Prenciples of Zoology. 899 p. New York.
Özkan, M., 2006. Hayvan Coğrafyası. Alfa Akademi Basım Yayım ve Dağıtım Ltd., istanbul, 3. Baskı, 162 s.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5