of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-405
Çevre Biyolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çevre biyolojisiyle ilgili kavramları öğrenerek problemlere çözüm önerileri geliştirmek.
Dersin Hedefleri
Populasyonların özelliklerini ve işleyişini kavramak
Tür oluşumu ve biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi olmak
Türlerin biyolojik özelliklerini kavrayarak korunmasına katkı sağlamak
Populasyonda oluşan aksaklıkları belirleme onları düzeltme bilgisine sahip olmak
Çevreyle ilgili antlaşmaları öğrenmek
Türlerin korunmasıyla ilgili komisyonlarda görev almak
Çevre problemlerini tespit ve onu bertaraf etme yeteneğinde olmak
Milletlerarası koruma çalışmalarında görev yapabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çevre biyolojisiyle ilgili metinlerdeki terimlerin anlamını öğrenmek
Kavramları öğrenerek ekolojik döngüler hakkında yorum yapmak
Ekolojik döngülerin işleyişini kavramak
Ekosistem kavramı ve öğelerini tanımak
Ülkemizin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Ekolojik terimler ve kavramlar, jeolojik devir ve türlerin ortaya çıkışı, madde döngüleri, çevre problemleri, problemlere çözüm önerileri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5