of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-407
Entomoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ebru Gül ASLAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Oda No:303
E-Posta
ebruaslan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 11:00-12:00
İş Telefonu
0246-211/4053
Dersin Amacı
Böcekler ile ilgili morfolojik ve anatomik yapılar ve organ sistemleri hakkında genel fikirleri kavramak, insanlarla olan ilişkilerini irdelemek.
Dersin İçeriği
Entomoloji nedir? Arthropoda'nın sınıflarını tanıtımı ve sınıflar arasındaki farklılıkların belirlenmesi. Böceklerin önemi, çeşitliliği ve korunması. Böceklerin genel özellikleri, böcekleri diğer canlılardan üstün kılan özellikleri. Böcek morfolojisi: Baş, göğüs ve karın, bu bölümlerdeki önemli yapıların tanıtımı, organ sistemleri, üreme ve post-embriyonik gelişim, böcek ekolojisi ve böcek taksonomisi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Arazi Çalışması
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Böcek morfolojisi ve terminolojisi hakkında fikir sahibi olur.
DK2
Böcek takımlarının taksonomik açıdan önem taşıyan karakterlerini bilir.
DK3
Böcek tür çeşitliliği ve bunun nedenlerini ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.
DK4
Böceklerin bilinenin aksine faydasız veya zararlı canlılar olmadıklarını ve ekosistemdeki kilit rollerini öğrenir.
DK5
Böceklerin fizyolojik sistemleri ve üremeleri ile ilgili yorum yapar.