of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-408
Zoocoğrafya
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ebru Gül ASLAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin amacı hayvanların yeryüzündeki dağılış modellerini açıklamak; zamansal veya bölgesel farklılıkları ve bunların sebeplerini anlamak; zoocoğrafik bölgeleri, sınırlarını ve bu bölgelerle özdeşleşen karakteristik hayvanları tanımak; dünya üzerindeki yaşam kuşakları ve bunların özelliklerini kavramak, Türkiye zoocoğrafyasına genel bir bakışla zoocoğrafik yorum yapma yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri
1. Zoocoğrafyanın önemi ve biyolojinin diğer dallarıyla olan yakın ilişkisini irdelemek
2. Hayvanların belirli bir alanda bulunuşunun neden ve sonuçlarını kavratmak ve yorum becerisini geliştirmek
3. Dünya haritasında zoocoğrafik bölgeleri ayırt edebilmelerini sağlamak
4. Biyomlar ve karakteristik özelliklerini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Hayvanların dağılışları ile ilgili temel kavramları, mevcut görüşleri ve dağılış çeşitlerini öğrenir
2. Endemiklik kavramı ve türleşme mekanizmaları ile ilgili bilgi sahibi olur
3. Biyomları tanır, zoocoğrafik bölgeleri ayırt eder ve hayvanların dağılışları ile ilgili yorum yapar
Dersin İçeriği
Zoocoğrafyanın tanımı, Dünyanın jeolojik dönemleri ve bu dönemlerin baskın hayvan grupları, kitlesel yok oluşlar ve sebepleri, kıtaların konumlanması ile ilgili kuramlar, yayılma çeşitleri, endemiklik kavramı, bazı ekolojik genellemeler, Dünyanın zoocoğrafik bölgeleri, türleşme ve yayılışlar, karasal biyomlar ve özellikleri, zoocoğrafik bakış açısıyla Anadolu.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
İlgili web sayfaları
Materyal
Dokümanlar
Powerpoint ders sunumları
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5