of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-410
Özel Histoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üyesi Kenan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Organizmayı meydana getiren organların histolojik yapısını, karşılıklı etkileşimlerini ve fonksiyonlarını anlatmak
Dersin Hedefleri
Organizmadaki sistemler hakkında bilgi vermek
Sistemleri meydana getiren organların histolojik yapısını ve fonksiyonlarını anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Organizmadaki sistemler ve bu sistemleri meydana getiren organlar hakkında genel bilgiye sahip olur
Organizmadaki organ ve dokuların etkileşimlerini ve çalışma prensiplerini kavrar
Sistemleri oluşturan organların histolojik yapısını anlar
Dersin İçeriği
Dolaşım sistemi (kan damarları sistemi, lenf damarları sistemi). Lenfoid organlar (lenf nodülleri, bademcikler, timus, dalak). Deri ve deriyle ilişkili oluşumlar (deri, tırnak, kıl, deri bezleri). Sindirim sistemi (agız boşluğu-dudak, dil, büyük salgı bezleri; sindirim kanalı-sindirim kanalının tabakaları, özofagus, mide, bağırsaklar; sindirim bezleri-pankreas, karaciğer, safra kesesi). Solunum sistemi (burun, nazofarinks, larinks, trake, akciğerler). Üriner sistem (böbrekler ve nefronlar). Endokrin sistem (hipofiz, tiroid ve paratiroid bezleri, kromaffin sistem, epifiz). Dişi üreme sistemi (ovaryum, uterus ve vajina). Erkek üreme sistemi (testis, erkek genital kanalı, eklenik genital bezler, penis). Duyu organları (duyu reseptörleri, göz, kulak).
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5