of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-411
Biyoçeşitlilik (Fauna)
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr. Ebru Gül ASLAN
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Oda No:303
E-Posta
ebruaslan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba: 10:00-11:00
İş Telefonu
0246-211/4053
Dersin Amacı
Dersin amacı biyolojik çeşitliliğin ne demek olduğunu ve hangi parametrelerden oluştuğunu açıklamak, insanlığa sunduğu hizmetleri anlatmak, sıcak nokta kavramını ve önemini anlamak, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini ve kökenini irdelemek, biyoçeşitlilik krizi ve koruma biyolojisine dikkat çekerek bu konudaki farkındalığı arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Biyoçeşitliliğin tanımı ve parametreleri (genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği), belirli bir alanın biyoçeşitliliğinin ölçümü ve yorumu, yaşamın hiyerarşisi ve hayvanları diğer canlılardan ayıran özellikleri, morfolojik ve moleküler verilere göre hayvan filogenisi, sıcak noktalar, Türkiye'nin biyoçeşitliliği, biyoçeşitliliğin insanlığa sunduğu hizmetler ve korunması, ülkemizdeki koruma çabaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Biyoçeşitlliğin tanımı, kapsamı ve amacını bilir.
DK2
Farklı hayvan gruplarının akrabalık durumları ve sahip oldukları tür sayıları hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Sıcak noktaları ve biyoçeşitlilik açısından önemini kavrar.
DK4
Komünitelerin biyoçeşitliliğini etkileyen faktörleri öğrenir.
DK5
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler, koruma stratejileri ve buna yönelik ülkemizdeki çalışmalarla ilgili yorum yapar.