of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-411
Biyoçeşitlilik (Fauna)
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr. Ebru Gül ASLAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin amacı biyolojik çeşitliliğin ne demek olduğunu ve hangi parametrelerden oluştuğunu açıklamak, insanlığa sunduğu hizmetleri anlatmak, sıcak nokta kavramını ve önemini anlamak, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini ve kökenini irdelemek, biyoçeşitlilik krizi ve koruma biyolojisine dikkat çekerek bu konudaki farkındalığı arttırmaktır.
Dersin Hedefleri
1. Biyoçeşitliliğin ve gen kaynaklarının önemini ve kullanım alanlarını kavratmak
2. Komünitelerin tür çeşitliliğinin nasıl ölçüldüğünü örneklerle anlatmak
3. Yaşamın hiyerarşisini anlamak ve canlı organizmaların bilinen tür sayılarını karşılaştırmak
4. Türkiye'nin konumu ve sahip olduğu faunal çeşitliliği irdelemek
5. Biyoçeşitlilik için dört büyük tehlikeden ve buna yönelik koruma çalışmalarından bahsetmek
6. Kilit taşı tür tanımını kavratmak
7. Öğrencilerin ülkemizdeki in-situ ve ex-situ koruma çabaları ile taraf olunan bazı önemli sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Biyoçeşitlliğin tanımı, kapsamı ve amacını öğrenir
2. Farklı hayvan gruplarının akrabalık durumları ve sahip oldukları tür sayıları hakkında bilgi sahibi olur
3. Sıcak noktaları ve biyoçeşitlilik açısından önemini kavrar
4. Komünitelerin biyoçeşitliliğini etkileyen faktörleri öğrenir
5. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler, koruma stratejileri ve buna yönelik ülkemizdeki çalışmalarla ilgili yorum yapabilir
Dersin İçeriği
Biyoçeşitliliğin tanımı ve parametreleri (genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği), belirli bir alanın biyoçeşitliliğinin ölçümü ve yorumu, yaşamın hiyerarşisi ve hayvanları diğer canlılardan ayıran özellikleri, morfolojik ve moleküler verilere göre hayvan filogenisi, sıcak noktalar, Türkiye'nin biyoçeşitliliği, biyoçeşitliliğin insanlığa sunduğu hizmetler ve korunması, ülkemizdeki koruma çabaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
İlgili web sayfaları
Materyal
Dokümanlar
Powerpoint ders sunumları
Ödevler
 
Sınavlar
Arasınav ve Final Sınavları
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5