of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-412
Davranış Biyolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Ebru Gül ASLAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin amacı davranışın oluşumu ve yaşam üzerine etkisini kavratmak, doğuştan gelen ve öğrenilmiş davranış modellerini anlamak, hayvanlardaki bilişim mekanizmalarını irdelemek, sosyal davranışlar, eşleşme sistemleri ve iletişim şekilleri ile ilgili bilgi vermek, bu davranışlara ait videolarla konuları pekiştirmektir.
Dersin Hedefleri
1. Davranışın önemini ve nasıl ortaya çıktığını kavratmak
2. Kalıtsal davranış ve öğrenilmiş davranış modellerini örneklerle incelemek
3. Hayvan davranışlarını evrimsel bakış açısı ile yorumlamak
4. Hayvanlardaki bilişim mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak
5. Hayvanlarda görülen sosyal davranışlar ve bunların etkilerini öğrenmelerini sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Davranışın oluşumu ve biyolojisi hakkında bilgi sahibi olur
2. Davranışın tanımını ve ögelerini bilir
3. Davranışa etki eden faktörleri öğrenir
4. Populasyon biyolojisinde davranışın yeri ve önemini kavrar
5. Bireysel davranış özelliklerini örneklerle görür ve yorumlar
Dersin İçeriği
Davranış biyolojisinin tanımı, davranışın ögeleri ve çeşitleri, davranış örnekleri, davranışı etkileyen faktörler, davranış ile ilgili "niçin" soruları, hayvanlarda görülen iletişim tipleri, çiftleşme davranışları, altruistik davranış ve sosyobiyoloji.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Derlenmiş ders notu
Diğer Kaynaklar
Derlenmiş ders notu
Materyal
Dokümanlar
Derlenmiş ders notu
Ödevler
-
Sınavlar
Arasınav ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5