of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BIO-414
Konak Parazit İlişkileri
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Selda TEKİN ÖZAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
parazit canlılar ve konakları arasındaki ilişkler
Dersin Hedefleri
Öğrencilere Ichneumonidae parazitoidlerin morfolojisi ve sistematiği parazitoid yaşam biçim ve konak ilişkisinin öğretilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Parazitoid canlılar ve Hymenoptera sistematiği
2) Ichneumonidae parazitoidlerin morfolojisi ve sistematiği
3) Ichneumonidae biyolojisi
4) Konak seçimi ve konak ilişkisi
Dersin İçeriği
parazitlerin hayat döngüleri, konakları ve orjinleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Townes, H., Momoi, S., Townes, M., 1965. A Catalogue and reclassificationof Eastern Palearktic Ichneumonidae. Mem. Amer. Ent. Inst., 5: 1-661.
Townes, H., 1969. The Genera of Ichneumonidae Part. I., Mem. Amer. Ent.Inst., 11, 1-300.67
Townes, H., 1971. The Genera of Ichneumonidae Part. I. IV. Mem. Amer. Ent.
Inst., 2, p 305.
Kasparyan, D.R., 1981. Opredelitel Nasekomich Europeiskoy Casti U.S.S.R.Prepontchatokrilie, 3: 1-688.
Gauld, I., Bolton, B., 1988. The Hymenoptera British Museum and National Museum at Scothland. Oxford University Press, 332 p.
Goulet, Henri, 1993, Hymenoptera of the world: an identification guide to families Canada Communication Group-Pub Ottawa 668p.
Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bl., Bornova-İzmir.326. Öncüer, C., 1993.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
5
3
 
5